Taart en (alcoholvrije) champagne!

iASSET heeft de levering en implementatie van het beheerpakket voor de provincie Utrecht succesvol afgerond. De volledige BGT wordt als basis gebruikt voor de weergave van de objecten en wordt zodanig verrijkt met beheerinformatie dat de provincie haar inspecties en onderhoud kan uitvoeren. Doordat de provincie haar plus-topografie (IMGeo) al goed in kaart heeft gebracht en hiermee al behoorlijk vooruitloopt, betekend dit dat naast alle vlakobjecten ook alle puntobjecten van het provinciale gebied zichtbaar zijn en hiermee gepland kan worden. Naast de provinciale assets heeft de provincie ook de assets van omliggende bronhouders uit de BGT gehaald en in iASSET inzichtelijk gemaakt.


Met dit nieuwe systeem registreren we alle provinciale objecten in de buitenruimte zoals bruggen, wegen, waterwegen, bermen, bomen, putten, enzovoort. Door het registreren van deze objecten kunnen we het benodigde onderhoud efficiënt en op een betere manier plannen en begroten. Alle beheerdata die vroeger in de ‘oude’ pakketten zat, is omgezet en nu te benaderen via één integraal systeem, iASSET. Aldus Hassan Jamaladdin, projectleider van de implementatie. "Het is geen gemakkelijk project geweest en we hebben her- en der wat hobbels moeten overwinnen maar wij zijn er trots op met wat we hebben bereikt."

De implementatie heeft langer geduurd omdat voor het opstellen van de Nota kapitaalgoederen gelijk iASSET gebruikt is en een aantal processen binnen de provincie afgestemd moesten worden op de nieuwe werkwijze. Hierdoor is de provincie in staat om voor alle assets gelijk de onderhoudskosten voor de komende jaren precies in kaart te brengen. Naast de beheerdata wordt er al een tijdje gebruikt gemaakt van het hele schouw- en meldingen proces in iASSET. de live-gang van iASSET voor de overige objecten is een mooie mijlpaal binnen het programma Asset Management."

De komende tijd gaat iASSET zich bezighouden met het verder inrichten van alle storings- en meldingen processen en deze onderdelen koppelen aan bestaande systemen en processen.
iASSET is een integraal beheermanagementsysteem voor het hele areaal (Verharding, Kunstwerken, Groen, Wegmeubilair, Openbare verlichting, VRI, verkeersmanagement en vaarwegen) van de provincie Utrecht, gekoppeld aan BGT en een systeem voor storingsregistratie. iASSET maakt het mogelijk dat de areaalgegevens eenvoudig zonder veel technische kennis worden opgeslagen, bewaard en beheerd.
Waarom iASSET:
-      In kaart brengen “wat je hebt”;
-      Vastleggen technische staat van het areaal;
-      Bepalen risico's van de elementen / assets;
-      Opstell­­en een integraal meerjarenonderhoudsplan.
-      Goed financiële inzicht voor lange termijn.

Deel dit nieuws item:
zzzzzz
Taart en (alcoholvrije) champagne!