Risico gestuurd beheer en onderhoud … een stappenplan

Asset management en risico gestuurd onderhoud, allemaal moderne en populaire termen. Maar hoe pak je dat nu aan? We zetten de stappen voor je op een rijtje.

 1. Vaststellen areaal en decompositie van dat areaal;
 2. Uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE’s);
 3. Uitvoeren van Inspecties;
 4. Vaststellen van de OnderHoudsConcepten (OHC’s);
 5. Opstellen (meerjaren) Beheer en Onderhoudsplannen.

Ad 1. Een decompositie van een object is een opsomming van de onderdelen binnen een object. Dit kan op veel verschillende manieren gebeuren, voor de infrastructuur is de NEN2767-4 een veel gebruikte methode.

Ad 2. Ook het voor het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie zijn verschillende methodieken beschikbaar. De meest gebruikte zijn RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) of RAMSSHEEP (RAMS plus Security, Health, Environment, Economics, Politics) en FMECA (Failure Mode, Effect, Criticality Analyses). Het is van groot belang dat alle aspecten van deze analyses goed en eenduidig zijn gedefinieerd.

Ad 3. Stel een Inspectieregime vast en maak daarbij onderscheid in Schouw, Toestandsinspectie, Instandhoudingsinspectie en Discipline specifieke inspecties.

Ad 4. In een OnderHoudsConcept komen alle aspecten van risico gestuurd Beheer en Onderhoud op objectniveau samen. Dit zijn de resultaten van voorgaande stappen in combinatie met Strategie, Maatregelen en Middelen. Het onderhoud wordt vastgelegd in termen van:

 • Tijdstip;
 • Frequentie;
 • Uitvoeringswijze;
 • Met welke middelen;
 • Onder welke condities;
 • Met een beschrijving van kosten, storingen en onderbouwing.

De keuze van de te nemen onderhoudsmaatregelen voor een onderdeel wordt vervolgens bepaald door 3 factoren:

 1. De conditiescore (vastgesteld op basis van een inspectie uit stap 3);
 2. De RIE score (vastgesteld in stap 2);
 3. De theoretische levensduur.

Ad 5. Nu de OnderHoudsConcepten zijn vastgesteld kun je objectief en reproduceerbaar de Beheer en Onderhoudsplannen voor een object opstellen. De Meerjaren Beheer- en Onderhoudsplannen vormen vervolgens weer de basis voor de meerjarenraming en het meerjaren uitvoeringsprogramma.

Tot slot

En het allermooiste is dat iASSET je bij iedere stap kan ondersteunen. Samen met de provincie Overijssel hebben wij iASSET gereed gemaakt en bovenstaande stappen opgenomen in iASSET.

Mocht je nog vragen hebben over hoe je risico gestuurd beheer en onderhoud kunt implementeren binnen jouw organisatie dan kun je contact opnemen met onze partner Ingenieursbureau Westenberg (www.westenberg.net).

Wil je weten hoe iASSET je kan ondersteunen neem dan contact met ons op.

 

iASSET beheer eenvoudig gemaakt.

Voor prijzen, demo en gebruiksvoorwaarden: www.iasset.nl

Word lid van onze LinkedIn groep: http://tinyurl.com/iASSETonLinkedIn

 

12 juni 2015

Deel dit nieuws item:
zzzzzz
Risico gestuurd beheer en onderhoud … een stappenplan