Provincie Zeeland kiest voor iASSET als integraal beheersysteem

Afgelopen vrijdag 4 december was het dan zover. Na een BVP-traject (Best Value Procurement = Prestatie-inkoop) voor de aanschaf van een Beheer en Onderhoud Managementsysteem (Vaar)wegen kon dit worden afgerond met de handtekeningen onder een overeenkomst tussen de Provincie Zeeland en iASSET. Na een succesvolle concretiseringsfase en een opschortende termijn van 20 dagen kon de overeenkomst afgelopen vrijdag ondertekend worden. Nu volgt de implementatiefase. Het doel van de overeenkomst is om op 1 mei 2016 een gebruiksvriendelijk informatiesysteem geïmplementeerd te hebben. De overeenkomst is aangegaan voor de periode van vijf jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

Op dit moment maken de volgende thema’s onderdeel uit van de opdracht:

  • Verhardingen. O.a. hoofdrijbanen, parallelwegen, fietspaden, bushaltes, carpool en parkeerplaatsen
  • Kunstwerken. O.a. (beweegbare)bruggen, sluizen, viaducten, duikers en faunapassages
  • Vaarwegen. O.a. oeverbeschoeiing en afmeervoorzieningen
  • Groenvoorzieningen. O.a. bomen, bermen, struiken en sloten
  • Openbare Verlichting.
  • Elektrische installaties. O.a. verkeersinstallaties en elektrische aansluitingen
  • Meubilair. O.a. borden, straatmeubilair en openbaar vervoer meubilair.
  • Meldingen. O.a. storingen, calamiteiten en schades.

Op de foto zie je rechts Martin Krombeen, Afdelingshoofd Beheer en Onderhoud bij de provincie Zeeland en links Fred Westenberg, directeur iASSET. Beiden spraken het vertrouwen uit in een succesvolle samenwerking en bedankten de collega’s voor de tot op heden verrichtte werkzaamheden.

Nu de provincie Zeeland ook voor iASSET heeft gekozen, wordt het integrale beheersysteem inmiddels gebruikt door de helft van alle provincies.

iASSET beheer eenvoudig gemaakt.

Voor prijzen, demo en gebruiksvoorwaarden: www.iasset.nl
Word lid van onze LinkedIn groep: http://tinyurl.com/iASSETonLinkedIn

image005

image006

Deel dit nieuws item:
zzzzzz
Provincie Zeeland kiest voor iASSET als integraal beheersysteem