Provincie Zeeland gaat de concretiseringsfase in met iASSET

Na een marktconsultatie en een Best Value Aanbestedingstraject is op 28 september de concretiseringsfase gestart met iASSET als beoogde opdrachtnemer voor het Beheer en onderhoud managementsysteem (vaar)wegen van de provincie Zeeland. Bij het implementeren van een beheer en onderhoud managementsysteem hoort ook het op orde brengen van de data van het areaal en het op orde brengen van de Beheer en Onderhoud processen.

Na de marktconsultatie heeft de provincie een en ander geïnventariseerd. Tijdens de implementatiefase komen de data, de B&O processen en het managementsysteem allemaal bij elkaar en vormen de basis voor het integrale beheer en onderhoud managementsysteem. Om te zorgen voor integrale afstemming en draagvlak bij de medewerkers zullen tijdens de concretiserings- en implementatiefase diverse medewerkers uit de binnen- en buitendienst van de provincie worden betrokken. Ook verschillende medewerkers van andere afdelingen en externe deskundigen doen en denken mee.

Het samenbrengen van data, processen en IT oplossingen maakt het voor de provincie mogelijk om betere keuzes te maken om het areaal inzichtelijk en zo betaalbaar mogelijk in stand te kunnen houden. Bovendien is de informatie voor iedereen plaats en tijd onafhankelijk beschikbaar. Ook voldoet het systeem aan de wettelijk verplichte Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en aan de norm NEN 2767(-4).

Voor de aanbesteding is gebruik gemaakt van een voor de provincie relatief nieuwe methodiek van het Best Value Procurement (BVP). Uitgangspunt van de BVP systematiek is dat er niet alleen gekeken wordt naar de prijs, maar ook naar de prestatie. De marktpartijen worden daarmee uitgedaagd hun specifieke kennis in te brengen en binnen de financiële mogelijkheden te komen met een voorstel waarin kwaliteit en het beperken van risico’s voorop staan. iASSET scoorde hierbij als beste en is daarom als beoogd opdrachtnemer aangewezen.

Als eerste zal de firma iASSET B.V. met de provinciale medewerkers in gesprek gaan om specifiek per thema wensen en eisen verder in beeld te krijgen. Daarna wordt het definitieve plan van aanpak opgesteld om de implementatie vlot en naar tevredenheid van de gebruikers te laten verlopen. Als beide partijen tevreden zijn wordt begin november voorlopig gegund en kunnen we 1 december, na definitieve gunning, starten met de implementatie.

iASSET beheer eenvoudig gemaakt.
Voor prijzen, demo en gebruiksvoorwaarden: 
www.iasset.nl
Word lid van onze LinkedIn groep: http://tinyurl.com/iASSETonLinkedIn

Deel dit nieuws item:
zzzzzz
Provincie Zeeland gaat de concretiseringsfase in met iASSET