Ook het Coentunnelgebied wordt in iASSET beheert

Ook het Coentunnelgebied wordt in iASSET beheert

Road Maintenance Support gaat iASSET gebruiken voor het beheren van het Coentunnelgebied, dit gebied bestaat naast de bekende Coentunnel uit verschillende kunstwerken (civiel), verhardingen, groen en meubilair. Naast het planmatig onderhoud en de reguliere inspecties worden ook meldingen, calamiteiten en storingen in iASSET geregistreerd. De inspecteurs en kantonniers krijgen toegang tot de iASSET Schouw app zodat zij op locatie alle meldingen kunnen registreren en het areaal up-to-date kunnen houden.

De komende weken staan in het teken van de uitrol van de applicatie en het verder inrichten van alle workflow-processen die spelen in dit traject.

Nadat deze processen zijn ingericht wordt het mogelijk om efficiënt onderhoud en werkzaamheden te plannen in iASSET en kan er op basis van de verzamelde data bijvoorbeeld gemakkelijk een risico-inventarisatie en –evaluatie gemaakt worden.

iASSET beheer eenvoudig gemaakt ... Leuker kunnen we het wel maken, en makkelijker ook!

Deel dit nieuws item:
zzzzzz
Ook het Coentunnelgebied wordt in iASSET beheert