iASSET – Havenbedrijf Rotterdam

iASSET – Havenbedrijf Rotterdam

Van Gelder Infra gaat iASSET gebruiken voor het beheren van het areaal van Havenbedrijf Rotterdam. Naast het planmatig onderhoud en de reguliere inspecties worden ook meldingen, calamiteiten en storingen in iASSET geregistreerd. De inspecteurs en kantonniers krijgen toegang tot de iASSET Schouw app zodat zij op locatie alle meldingen kunnen registreren en op die manier het areaal up-to-date houden.

De applicatie is al volledig ingericht en de inspecteurs zijn druk bezig met het uitvoeren van inventarisaties, inspecties en schouwrondes en verwerken deze gegevens in iASSET. De teruglevering van deze data gebeurt in WFS-formaat naar de opdrachtgever, zodat ook bij het Havenbedrijf alle wijzigingen goed inzichtelijk worden. Doordat er een mapping gemaakt is met de bestaande assets van het havenbedrijf, is het gemakkelijk om deze in het huidige systeem up-to-date te maken en houden.

Nadat deze processen zijn ingericht wordt het mogelijk om efficiënt onderhoud en werkzaamheden te plannen in iASSET. Daarnaast is het mogelijk om op basis van FMECA analyses uit te voeren op de data en de risico’s goed in kaart te kunnen brengen.

iASSET beheer eenvoudig gemaakt .... Leuker kunnen we het wel maken, en makkelijker ook!

Deel dit nieuws item:
zzzzzz
iASSET – Havenbedrijf Rotterdam