iASSET en KIKKER werken naadloos samen

Binnen iASSET kunt je de gehele openbare buitenruimte eenvoudig beheren. Maar wist je dat ook de ondergrondse infrastructuur binnen iASSET een plaatsje heeft gekregen? Hoewel de ondergrondse infrastructuur nog niet is opgenomen in de BGT kun je deze toch met iASSET beheren (dat geldt uiteraard ook voor de kabels en leidingen, maar daarover later meer). Binnen het thema rioleringen is het mogelijk om putten, strengen enzovoorts op te nemen en te inspecteren conform de NEN 3399. Meerjarenramingen maak je met hetzelfde gemak als dat je dat voor de kunstwerken, wegen en andere thema’s doet. Binnen dezelfde kaart stem je daardoor bijvoorbeeld rioleringen en wegen eenvoudig op elkaar af.
Omdat veel opdrachtgevers gebruik maken van het rioolbeheersysteem KIKKER, hebben wij im- en export macro’s ontwikkeld waardoor het mogelijk wordt om je rioolbeheer in KIKKER te blijven doen, en met behulp van iASSET de integrale onderhoudsafstemming en meerjarenraming te organiseren/produceren.
Is dat niet handig? We zeggen niet voor niets: iASSET; leuker kunnen we het WÉL maken en makkelijker OOK!

Deel dit nieuws item:
zzzzzz
iASSET en KIKKER werken naadloos samen