iASSET als integraal beheersysteem voor het gebiedscontract Kop van Noord-Holland en Lelystad Airport voor Dura Vermeer

Sinds september 2015 is WaakSaam aannemer voor het beheer en onderhoud in de kop van Noord-Holland. Samen met Van Den Biggelaar, Ploegam en Van Doorn Geldermalsen heeft Dura Vermeer de krachten gebundeld en is de gebiedsaannemer WaakSaam ontstaan. De provincie Noord-Holland heeft in dit gebied meer dan 80.000 objecten in eigendom. Tot 2025 voert Waaksaam voor de natte en droge infrastructuur, gebouwen en terreinen het assetmanagement uit, van dagelijks tot groot onderhoud, en zijn zij verantwoordelijk voor het afhandelen van de meldingen, storingen en calamiteiten in dit gebied. Tevens is WaakSaam verantwoordelijk voor het incidentmanagement en de gladheidsbestrijding. Om dit proces met alle partijen en de omgeving te. communiceren is Waaksaam verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement.

Om het functioneren van het gebied te verbeteren heeft WaakSaam iASSET gekozen als integraal beheersysteem. Zij zetten iASSET in met als doel om steeds beter te voorzien in de wensen en behoeftes van haar gebruikers. De inrichtingsfase is net afgerond en nu wordt de focus gelegd op het eigen maken van het beheersysteem en het stroomlijnen van de afhandeling van meldingen en calamiteiten. Hiervoor zet WaakSaam de iASSET schouwapp in om dit proces zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te laten verlopen. In de komende maanden wordt iASSET ingericht om inspecties uit te voeren, het groot onderhoud te plannen en de vervangingsopgave in beeld te brengen.

De reacties binnen WaakSaam zijn zo positief dat Dura Vermeer besloten heeft om ook iASSET te gebruiken voor het Assetmanagement van Lelystad Airport.

Deel dit nieuws item:
zzzzzz
iASSET als integraal beheersysteem voor het gebiedscontract Kop van Noord-Holland en Lelystad Airport voor Dura Vermeer