Hoe houden gemeenten en provincies de kwaliteit van de openbare infrastructuur op peil?

In iASSET is het mogelijk om op een eenduidige manier de meldingen openbare ruimte centraal te registreren. Als gebruiker kan je helemaal zelf per thema (o.a. Verhardingen, Verlichting, Meubilair) je meldingen en storingsregistratieformulieren opbouwen. Deze meldingen worden opgeslagen en aan assets (objecten) gekoppeld. Storingen kunnen als "generieke storingen" worden opgeslagen (bijvoorbeeld: wild op de weg) of als "object specifieke storingen" (bijvoorbeeld: lamp brandt niet).

Meldingen burgers, bedrijven, politie en RWS
Meldingen van inwoners en bedrijven zijn voor gemeenten een belangrijke bron van informatie. Die registratie vindt nu nog niet of nauwelijks eenduidig en/of centraal plaats. Daardoor gaat kostbare informatie verloren. Met de Schouw-app van iASSET is het mogelijk om meldingen op een eenduidige manier centraal vast te leggen en uit te wisselen:

  1. Een bewoner constateert een schade of storing;
  2. Hij meldt dit via de gemeentelijke website of op de app op zijn mobiel;
  3. Hij identificeert zichzelf (naam en adres);
  4. En geeft de locatie van het probleem aan op een kaart van de gemeente.

Verschillende systemen kunnen zowel aan de voorkant als aan de achterkant aan iASSET gekoppeld worden. Zo komen de Verbeterdebuurt-meldingen direct in iASSET terecht en kunnen meldingen vanaf de website van de gemeente rechtstreeks naar iASSET worden doorgezet.

Meldingen van toezichthouders en kantonniers
Toezichthouders van de provincie speuren dagelijks de omgeving af, op zoek naar schades.
Ze kunnen ook een gerichte inspectie uitvoeren naar de melding van een burger.

  1. Bij geconstateerde schade worden foto’s gemaakt met een mobiel apparaat;
  2. De schade wordt omschreven en verstuurd naar de beheerder.

Een andere manier van melden is onze unieke Schouw-app. Met deze app kan een inspecteur, schouwer of kantonnier rechtstreeks meldingen in het systeem maken. Het systeem herkent de verschillende soorten meldingen en koppelt deze aan de objecten. Ook registreert de app de gereden of gelopen route. Hiermee is gelijk een stuk aansprakelijkheid afgedekt doordat exact aangetoond kan worden wie, wanneer geschouwd heeft. Nog handiger is dat kantonniers in elkaars meldingen kunnen kijken en deze ook kunnen opvolgen. Zo kan je een melding eenvoudig doorzetten naar een collega of aannemer. Uiteraard kunnen, naar keuze, allerlei mails gekoppeld worden, bijvoorbeeld; een mailtje naar de leidinggevende, indien er een urgente melding gemaakt wordt.

Klant Contact Centrum en Beheerder
De beheerder op het gemeente- of provinciehuis krijgt al deze meldingen binnen.
De beheerder maakt een analyse en kijkt of er meerdere problemen zijn opgetreden met het onderdeel. Ook heeft hij inzicht in het recent uitgevoerde onderhoud aan het onderdeel. Hij bepaalt vervolgens de prioriteit van de uit te voeren reparaties.

Als je het gevoel hebt dat een object wel heel veel meldingen/storingen veroorzaakt, dan kun je dat eenvoudig binnen iASSET analyseren. Vervolgens zou je kunnen overwegen om het onderhoud te intensiveren en daarmee het aantal storingen te verkleinen. Waardoor je geld bespaart.

Assetmanagement en data-analyse zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door meldingen en andere data te analyseren worden verborgen patronen en onderliggende oorzaken van verstoringen in de buitenruimte zichtbaar.

Buitendienst of aannemer
Daarna zet de beheerder de acties uit bij de buitendienst of aannemer. Deze lost het probleem op. De doormelding van de storing kan ook volautomatisch door iASSET worden doorgezet naar de aannemer. Dat bespaart tijd en kan worden gebruikt indien een analyse door de beheerder niet noodzakelijk is.

Terugkoppeling en vastlegging
In iASSET wordt vastgelegd dat het probleem is opgelost, inclusief de oorzaak en de manier waarop het probleem is opgelost. Aan de bewoner kan nu gemeld worden dat het probleem verholpen is.

De Schouw-app van iASSET is een krachtig instrument in het beheer van de openbare ruimte.
Omdat iASSET gebruik maakt van de IMBOR systematiek is het mogelijk om gegevens onderling eenvoudig uit te wisselen. In dit filmpje zie je hoe de provincies iASSET inzetten om de kwaliteit van de openbare infrastructuur op peil te houden:


 

Heeft u onze promotiefilm al gezien?: http://vimeo.com/123107691
Voor demo, kosten en gebruiksvoorwaarden: www.iasset.nl
Word lid van onze LinkedIn groep: http://tinyurl.com/iASSETonLinkedIn

Deel dit nieuws item:
zzzzzz
Hoe houden gemeenten en provincies de kwaliteit van de openbare infrastructuur op peil?