Geldende normen

iASSET gebruikt de meest gangbare normen en regelgeving. Ook nieuwe regelgeving wordt zo snel mogelijk toegevoegd. Als je nog een inspectienorm mist, stellen we het op prijs als je ons daarover informeert.

 

In iASSET zijn opgenomen:

NEN 2767-4, de Nederlandse norm voor de decompositie en inspectie van de infrastructuur

NEN 2767, de Nederlandse norm voor de decompositie en inspectie van gebouwen

CROW 323 ofwel de CROW Kwaliteitscatalogus

CROW 146a, Handboek visuele inspectie van wegen

BRL 14020, de beoordelingsrichtlijn ‘Kwaliteitsgestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen’

NEN 1010, veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

NEN 3140, bedrijfsvoering laagspanningsinstallaties

NEN 3399, buitenriolering – Classificatiesysteem bij visuele inspectie van objecten

CROW B01, Technische bepalingen. Kwaliteit openbare ruimte. Hoofdstuk 70 – Technische bepalingen voor contracten waarbij gebruik wordt gemaakt van de prestatie-eisen uit de CROW Kwaliteitscatalogus

WAS, de Wet Warenbesluit attractie- en speeltoestellen bepaalt wat beheerders van attractie- en speeltoestellen vast moeten leggen

 

Deel dit nieuws item:
zzzzzz
Geldende normen