Ervaringen met Best Value Procurement

Provincie Flevoland heeft het gegevensbeheer ten behoeve van Assetmanagement aanbesteedt met behulp van de Best Value Procurement methodiek. Na een intensief traject is de opdracht gegund aan iASSET B.V. Nu, 11 weken na de gunning, zijn we klaar met de gegevensverzameling, -import en het inrichten van het beheersysteem. De komende weken volgen er nog cursussen voor de medewerkers. Een mooi moment om te evalueren.

De uitvoering van het project is vlekkeloos verlopen. De duidelijke projectdoelstellingen en de geformuleerde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Afwijkingen oftewel "ongewenste gebeurtenissen” zijn daardoor tot een minimum beperkt gebleven. De afwijkingen die zijn opgetreden konden snel worden geïdentificeerd en beheerst. In de wekelijkse WEEKLY evaluatie is dan ook de gekozen oplossing voor elke onverwachte gebeurtenis met het hoogste cijfer beoordeeld.

Als je de kosten van de hele aanbestedingstraject bekijkt (de kosten die wij hebben gemaakt, maar ook de Provincie en de collega bureau’s die het project niet gegund hebben gekregen) afgezet tegen de aanneemsom, kun je je afvragen of die verhouding wel reëel is. Feit is wel dat de kwaliteit van het proces en het eindproduct zonder meer fantastisch genoemd mag worden.

Dank aan de provincie Flevoland, die zich een deskundige en constructieve opdrachtgever heeft getoond. Dank ook aan de iASSET collega’s die het allemaal mogelijk hebben gemaakt.

Met enige trots durf ik te zeggen: iASSET leuker kunnen we het WEL maken, en makkelijker OOK!

iASSET beheer eenvoudig gemaakt.
Voor prijzen, demo en gebruiksvoorwaarden: www.iasset.nl
Word lid van onze LinkedIn groep: http://tinyurl.com/iASSETonLinkedIn

Deel dit nieuws item:
zzzzzz
Ervaringen met Best Value Procurement