De koppeling tussen iASSET en W.I.T.

De kracht van iASSET is toch wel het integrale karakter van het systeem. Riolering, Verhardingen, Kunstwerken, Groen, Verlichting enzovoorts; u beheert ze allemaal binnen iASSET. Ieder onderwerp heeft zijn eigen specifieke manier van het bijhouden en verwerken van algemene gegevens, de decompositie en de inspectieresultaten. Maar als het om onderhoud en meerjarenraming gaat komt alles op een uniforme wijze binnen iASSET samen. De beheerder heeft, naast iASSET, geen enkel ander softwarepakket nodig. Maar wij van iASSET geloven heel nadrukkelijk in het koppelen en samenwerken met allerhande software, interfaces en sensoren. Zo ken je natuurlijk onze koppeling met “Verbeterdebuurt”, “Globespotter”, “Kikker”, “PDOK”, en diverse aannemers En recentelijk is er daar weer een bij gekomen: WaterbodemInformatiesysteem Tijhuis oftewel W.I.T.

W.I.T. is een online beheeromgeving voor onderhoud aan het oppervlaktewatersysteem. Beheer en onderhoud van watergangen wordt dynamisch bijgehouden en efficiënt gepland in W.I.T. Met W.I.T. wordt het mogelijk om, op basis van noodzaak, aanpassingen in de planning door te rekenen. Hierdoor kan worden beslist om onderhoud uit te stellen of juist eerder uit te voeren en is direct zichtbaar wat het effect is op de kosten en de hoeveelheden.
Omdat W.I.T. net als iASSET een online dienst betreft hebben we door de data aan elkaar te koppelen een real time samenwerking tussen de pakketten gemaakt. Dus geen gedoe met files, synchroniseren of iets dergelijks.

De koppeling maakt het mogelijk om het onderhoud van de verschillende thema’s binnen de openbare ruimte te combineren en/of op elkaar af te stemmen.  De voordelen liggen voor de hand:
•    verlagen uitvoeringskosten,
•    verminderen van overlast voor bedrijven en burgers,
•    de mogelijkheid om op beeldkwaliteit te beheren,
•    planningen en knelpunten visueel inzichtelijk maken,
•    onderhoudstaken slim combineren.

Met de koppeling tussen iASSET en W.I.T. maak je eenvoudig een integrale onderhoudsplanning en kostenraming.

iASSET Leuker kunnen we het wel maken, en makkelijker ook!

Heeft u onze promotiefilm al gezien?: http://vimeo.com/123107691
Voor demo, kosten en gebruiksvoorwaarden: www.iasset.nl
Word lid van onze LinkedIn groep: http://tinyurl.com/iASSETonLinkedIn

Deel dit nieuws item:
zzzzzz
De koppeling tussen iASSET en W.I.T.