Provincie Flevoland verlengt de overeenkomst met iASSET

In 2014 heeft de provincie Flevoland een Best Value aanbesteding uitgeschreven om voor de afdeling Wegen & Vaarwegen een informatiesysteem te selecteren. Uit deze aanbesteding is iASSET gekozen en sinds 2015 werkt de provincie met dit systeem. Naast de modules Verhardingen, Kunstwerken, Groen, Verlichting, Meubilair, VRI en Kabels&Leidingen gebruikt de provincie de iASSET Schouw, meldingen en inspectie module en hebben

iASSET als integraal beheersysteem voor het gebiedscontract Kop van Noord-Holland en Lelystad Airport voor Dura Vermeer

Sinds september 2015 is WaakSaam aannemer voor het beheer en onderhoud in de kop van Noord-Holland. Samen met Van Den Biggelaar, Ploegam en Van Doorn Geldermalsen heeft Dura Vermeer de krachten gebundeld en is de gebiedsaannemer WaakSaam ontstaan. De provincie Noord-Holland heeft in dit gebied meer dan 80.000 objecten in eigendom. Tot 2025 voert Waaksaam voor de natte en droge

Universiteit Utrecht kiest iASSET voor het beheer en onderhoud van het vastgoed en de campussen

De sfeervolle Binnenstadscampus Universiteitskwartier, de prestigieuze International Campus Utrecht en tenslotte de innovatieve campus USP De Uithof, waarbij voor de laatste geldt dat het ca. 300 hectare groot is en waar op werkdagen zo’n 75.000 mensen verblijven. Je zult het maar moeten beheren. Universiteit Utrecht beheert het en binnenkort beheren ze het met iASSET. De voorzieningen die op iedere campus worden

Gebruikersdag iASSET 2019

Ieder jaar organiseert iASSET voor haar gebruikers een gebruikersdag. Tijdens dit terugkerend event delen wij met elkaar gebruikerservaringen en bepalen wij de scope voor het nieuwe jaar. Wij vinden de inbreng van onze gebruikers belangrijk en wij nemen de kennis en input graag mee in de doorontwikkeling van het beheerpakket. Dit jaar heeft onze gebruikersdag plaatsgevonden op een unieke locatie in

Brexit en gegevensopslag

Het zal je niet zijn ontgaan dat er afgelopen week “no” is gestemd op de voorgestelde Brexit deal tussen de regering van Theresa May en de Europese Unie. Het scenario van een harde Brexit wordt daarmee steeds waarschijnlijker. Hoewel wij altijd dachten dat het niet zo veel effect zou hebben op onze werkzaamheden, merken we dat onze opdrachtgevers er toch wel degelijk

Vlaamse overheid stapt over naar 1 toepassing voor beheer en inspecties van bouwwerken

De Vlaamse overheid stapt over naar één digitale toepassing om zijn patrimonium van bruggen, sluizen en tunnels te inspecteren. “Met een gemeenschappelijke applicatie voor al onze diensten zullen we het beheer van bouwwerken in de toekomst efficiënter kunnen aanpakken”, zegt Paul Meekels, afdelingshoofd Expertise Beton en Staal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Naast het departement zullen ook De

Vlaamse overheid gunt iASSET opdracht voor leveren beheersysteem

De Vlaamse overheid heeft iASSET de opdracht gegeven een beheersysteem te leveren voor de instandhouding van de kunstwerken in Vlaanderen voor de komende zeven jaar, dit is het resultaat van de aanbesteding ‘Het ter beschikking stellen van een gezamenlijk digitale toepassing voor het beheren en inspecteren van werken van burgerlijke bouwkunde en andere assets’. In september start iASSET de werkzaamheden. Aanvankelijk

in iASSET op één centimeter precisie objecten inmeten met Leica apparatuur?

Wil je met een precisie van 1 cm objecten in de openbare buitenruimte inmeten? Dat kan! De iASSET Schouw en inventarisatie App is in staat om rechtstreeks op de Leica Zeno serie te werken. Hiermee kunnen objecten (denk aan bomen, verkeersborden etc.) met een uiterste precisie toegevoegd worden.Door een "objecten inmeet" sjabloon te gebruiken  kan je als gebruiker gelijk de

Ook het Coentunnelgebied wordt in iASSET beheert

Ook het Coentunnelgebied wordt in iASSET beheert Road Maintenance Support gaat iASSET gebruiken voor het beheren van het Coentunnelgebied, dit gebied bestaat naast de bekende Coentunnel uit verschillende kunstwerken (civiel), verhardingen, groen en meubilair. Naast het planmatig onderhoud en de reguliere inspecties worden ook meldingen, calamiteiten en storingen in iASSET geregistreerd. De inspecteurs en kantonniers krijgen toegang tot de iASSET Schouw

Hoe houd je je areaal op orde?

Een van de lastigste zaken in Asset management is het op orde houden van het areaal. Het ‘simpel’ bijhouden wat je allemaal hebt klinkt een stuk simpeler dan het in de praktijk blijkt te zijn. Vaak heeft de gebruiker een dataset met meer dan 100.000 objecten in beheer. Dit moet allemaal bijgehouden worden, en als er een  (deel)onderdeel wijzigt, moet
1 2 3 10